DEPOSITUM

23. september 2018 / 0 Comments

Depostitum er en sikkerhet for utleier. Vi benytter hybel.no sin løsning med depositumkonto i OBOS-banken. Dette gir sikkerhet og et ryddige forhold for både utleier og leietaker. Pengene står sperret på konto til leieforholdet opphørere. Når leieforholdet er over, sender vi en melding til banken om utbetaling til din konto dersom det ikke er noen påførte skader eller utestående husleie å betale.

Man kan søke NAV om hjelp til dekning av depositum, eller kjøpe leiegaranti fra et forsikringsselskap.