HUSLEIEINNBETALING

23. september 2018 / 0 Comments

Den 15. i måneden vil man motta en faktura på epost med KID og bankkonto nummer. Denne forfaller den 1. i påfølgende måned som forskuddsbetaling.   Husleien betales gjennom OBOS-Banken så det er VIKTIG at man her bruker KID nummer slik at man kan identifiseres.