OPPSIGELSE OG TILBAKELEVERING

23. september 2018 / 0 Comments

Oppsigelse senders på epost til post@hutleie.no – Denne skal inneholde: ditt navn, adresse, leilighetsnummer evt etasje og din kontaktinformasjon. Oppsigelsetiden er normalt 3 måneder, og gjelder fra siste dato i den måneden varselet gis.
Merk at noen leieavtaler kan inneholde bindingstid som må ha utløpt først.

I oppsigelstiden vil vi søke etter en ny leietaker. Det er viktig at du holder leiligheten ren og ryddig for mulige visninger i perioden. Ved en eventuell visning vil vi tak kontakt på forhånd for å avtale nærmere.  Skulle vi finne en leietaker før oppsigelseperioden har utløpt, kan du få mulighet til å flytte ut før. Du sliper da å betale husleie for resten av perioden dersom du ønsker å flytte ut før.

TILBAKELEVERING

Vi tar kontakt med deg for å avtale tilbakelevering av leiligheten. Normalt skjer dette samme dag som leieforholdet opphører. Leiligheten må da være tom for personlige gjenstander og rengjort, og skal se ut på samme måte som når du flyttet inn. Informasjon om dette er gitt i leiekontrakten.

Fordi det er viktig for begge parter at leiligheten tilbakeleveres i kontraktsmessig stand, tar vi kontakt med deg i god tid før utflytt for gjennomgang av leiligheten. Slik vil vi kunne påpeke våre forventninger ved tilbakelevering, og du vil få rikelig tid til å få eventuelle anmerkninger utført.

Ved tilbakelevering gjennomfører vi i fellesskap samme inspeksjon som ved overlevering, blir enige om leilighetens tilstand og sluttoppgjøret. Du leverer tilbake alle nøkler. Gå gjennom sjekklisten du signerte da du flyttet inn på forhånd, for å kontrollere at leiligheten er i god stand. For tips og triks, se våre selvhjelpsvideoer.

Dersom vi ikke blir enige om sluttoppgjøret, overføres saken til Husleietvistutvalget (HTU). HTU tilbyr rask behandling av husleietvister mellom leieforholdets parter (utleier og leietaker). En husleietvist kan omhandle uenighet om depositum, skyldig leie, erstatning for skader og mangler, oppsigelse, mangler ved leiligheten eller partenes rettigheter og plikter forøvrig.  Se www.htu.no for mer informasjon.

Dersom Leiekontrakten er signert av flere leietakere, er alle leietakere ansvarlige for de samme forpliktelser, og krav kan stilles til alle leietakere. Ansvarsfordelingen mellom leietakere er en sak mellom leietakerne.