Husleieinnbetaling

6. oktober 2018 / 0 Comments

Leiforholdet administres av Hybel.no og man vil  den 15. i måneden motta en faktura på epost med KID og bankkonto nummer. Denne forfaller den 1. i påfølgende måned som forskuddsbetaling om ikke annet er avtalt.  Husleien betales gjennom OBOS-Banken så det er VIKTIG at man her bruker KID nummer slik at man kan identifiseres.