Indeksregulering

23. september 2018 / 0 Comments

Indeksregulering av husleien er endring av husleien i tråd med prisutviklingen (konsumprisindeksen) og skjer hver 12. måned. Justering av leien skjer i henhold til husleielovens § 4-2 og § 4-3.  Den må varsles 1 måned før justering og kan ikke skje før leietiden har vart i minimum 12 måneder.