Inneklima

tej@hutleie.no on 6. oktober 2018

Fukt og dårlig innluft kan føre til fuktskader og muggsopp som er skadelig for deg og boligen. Sørg alltid for å lufte noen minutter hverdag samt at ventilene er åpne.