Inneklima

6. oktober 2018 / 0 Comments

Fukt og dårlig innluft kan føre til fuktskader og muggsopp som er skadelig for deg og boligen. Sørg alltid for å lufte noen minutter hverdag samt at ventilene er åpne.