Oppsigelse

6. oktober 2018 / 0 Comments

Oppsigelse senders på epost til post@hutleie.no – Denne skal inneholde: Ditt navn, adresse, leilighetsnummer evt. etasje og din kontaktinformasjon. Oppsigelsetiden er normalt 3 måneder, og gjelder fra siste dato i den måneden varselet gis.
Merk at noen leieavtaler kan inneholde bindingstid som må ha utløpt først.

I oppsigelstiden vil vi søke etter en ny leietaker. Det er viktig at du holder leiligheten ren og ryddig for mulige visninger i perioden. Ved en eventuell visning vil vi tak kontakt på forhånd for å avtale nærmere.  Skulle vi finne en leietaker før oppsigelseperioden har utløpt, kan du få mulighet til å flytte ut før. Du sliper da å betale husleie for resten av perioden dersom du ønsker å flytte ut før.