Veiledning og nyttige spørsmål

Her finner du svar på relevante spørsmål vedrørende leieforholdet hos oss, samt veiledning for vedlikehold

Leieforholdet

Spørsmål vedrørende leieforholdet hos oss

Vi har her samlet en del punkter det er viktig at du går over i forbindelse med utvask.

Flyttevask sjekkliste:

 • Tøm boligen – det skal ikke ligge igjen noe som ikke tilhører utleier evt. er avtalt.
 • Alt av flater vaskes – horisontale og vertikale flater – tak, gulv og vegger.
 • Veggene tørrmoppes, det samme med taket. Tepper støvsuges.
 • Alle vinduer vaskes og pusses, innvendig og utvendig.
 • Tørk over alt av karmer, lister, dører, stikkontakter og dørhåndtak i hele boligen.
 • Peis og ovner tømmes og kostes.
 • Boder og evt. loft tømmes og kostes eller støvsuges, alt ettersom hvordan rommene er.
 • Utearealer og garasje ryddes og kostes.

Badet

 • Vask alt av fliser grundig.
 • Tøm alle sluker.
 • Vask hele dusjkabinettet eller dusjhjørnet – inkludert armatur. Det samme gjelder eventuelt badekaret.
 • Om det er et sluk under badekaret må du flytte på karet slik at du får kommet til og tømt det. Vask samtidig bak badekaret.
 • Alle skap skal vaskes innvendig og utvendig.
 • Vask servant og toalett.

Kjøkken

 • Alle skap vaskes grundig innvendig og utvendig. Sørg for at alle matrester er borte.
 • Vask sprutvegg og kjøkkenvifte så godt du kan.
 • Alle hvitevarer rengjøres, vær spesielt nøye med stekeovn og oppvaskmaskin.
 • Husk skuffer og lister inne i kjøleskapet.
 • Dra frem og vask bak alle hvitevarer som ikke er integrert.
 • Kjøkkenbenker, kummer og blandebatteri vaskes.
 • Rengjør lufteventiler.

Under kan du se en film som tar for seg hele utvasken, laget av Studentsamskipnaden i Agder.

Vi tar kontakt med deg for å avtale tilbakelevering av leiligheten. Normalt skjer dette samme dag som leieforholdet opphører.

Leiligheten må da være tom for personlige gjenstander og rengjort, og skal se ut på samme måte som når du flyttet inn. Informasjon om dette er gitt i leiekontrakten.

Fordi det er viktig for begge parter at leiligheten tilbakeleveres i kontraktsmessig stand, tar vi kontakt med deg i god tid før utflytting for gjennomgang av leiligheten. Slik vil vi kunne påpeke våre forventninger ved tilbakelevering, og du vil få rikelig tid til å få eventuelle anmerkninger utført.

Ved tilbakelevering gjennomfører vi i fellesskap samme inspeksjon som ved overlevering, blir enige om leilighetens tilstand og sluttoppgjøret.

Du leverer tilbake alle nøkler. Gå gjennom sjekklisten du signerte da du flyttet inn på forhånd, for å kontrollere at leiligheten er i god stand. For tips og triks, se våre selvhjelpsvideoer.

Dersom vi ikke blir enige om sluttoppgjøret, overføres saken til Husleietvistutvalget (HTU).

HTU tilbyr rask behandling av husleietvister mellom leieforholdets parter (utleier og leietaker).

En husleietvist kan omhandle uenighet om depositum, skyldig leie, erstatning for skader og mangler, oppsigelse, mangler ved leiligheten eller partenes rettigheter og plikter forøvrig.

Se www.htu.no for mer informasjon.

Dersom leiekontrakten er signert av flere leietakere, er alle leietakere ansvarlige for de samme forpliktelser, og krav kan stilles til alle leietakere. Ansvarsfordelingen mellom leietakere er en sak mellom leietakerne.

Oppsigelse senders på epost til post@hutleie.no – Denne skal inneholde:

 1. Ditt navn
 2. Adresse
 3. Leilighetsnummer/evt. etasje
 4. Kontaktinformasjon.

Oppsigelsestiden er normalt 3 måneder, og gjelder fra siste dato i den måneden varselet gis.

Merk at noen leieavtaler kan inneholde bindingstid som må ha utløpt først.

I oppsigelsestiden vil vi søke etter en ny leietaker. Det er viktig at du holder leiligheten ren og ryddig for mulige visninger i perioden. Ved en eventuell visning vil vi ta kontakt på forhånd for å avtale nærmere.

Skulle vi finne en leietaker før oppsigelsesperioden har utløpt, kan du få mulighet til å flytte ut før. Du sliper da å betale husleie for resten av perioden dersom du ønsker å flytte ut før.

Indeksregulering av husleien er endring av husleien i tråd med prisutviklingen (konsumprisindeksen) og skjer hver 12. måned.

Justering av leien skjer i henhold til husleielovens § 4-2 og § 4-3. Justeringen må varsles 1 måned før justering og kan ikke skje før leietiden har vart i minimum 12 måneder.

Leieforholdet administreres av Hybel.no og man vil den 15. i måneden motta en faktura på epost med KID og bankkonto nummer.

Denne forfaller den 1. i påfølgende måned som forskuddsbetaling om ikke annet er avtalt.

Husleien betales gjennom OBOS-Banken så det er VIKTIG at man her bruker KID nummer slik at man kan identifiseres.

Strøm betales av leietaker. Internett og tv er i noen tilfeller inkludert. Stort sett er dette gjennom GET og Canal digital. Dersom du trenger hjelp til internett/TV så ta kontakt.

De fleste hus har innlagt GET som man selv tegner abonnement hos – GET Kundeservice tlf. 21 54 54 54

Depositum er en sikkerhet for utleier.

Vi benytter hybel.no sin løsning med depositumkonto i OBOS-banken, som gir sikkerhet og et ryddige forhold for både utleier og leietaker.

Pengene står sperret på konto til leieforholdet opphører. Når leieforholdet er over, sender vi en melding til banken om utbetaling til din konto dersom det ikke er noen påførte skader eller utestående husleie å betale.

Man kan søke NAV om hjelp til dekning av depositum, eller kjøpe leiegaranti fra et forsikringsselskap.

Leieforholdet administreres av Hybel.no. Du vil få invitasjon gjennom epost til å signere en digital husleiekontrakt som følger husleielovens regler. Denne signeres normalt med BankID.

Veiledning for vedlikehold

Her finner du ulike veiledninger for vedlikehold av din bolig

Det er viktig å sjekke røykvarslerene jevnlig, samt brannslukningsapparatet. Under har vi lagt til en film som viser hvordan dette gjøres:

Fukt og dårlig inneluft kan føre til fuktskader og muggsopp som er skadelig for deg og boligen. Sørg alltid for å lufte noen minutter hver dag samt at ventilene er åpne.

Er håndtaket løst, vinduet tregt eller skruer som mangler. Se videoen under for å løse de fleste problemer.

Komfyrvakten er trådløs og trenger av og til å byttes batteri på. Se vedlagt video:

Dersom komfyrvakten piper og slår seg av komfyren, steng av platen, vent litt før du setter platen på igjen

Se vedlagt video for hvordan man bytter kullfilter i kjøkkenventilatoren, disse kjøpes i en elektrobutikk (Power på Raglamyr har disse på lager).

Har man vanlig ventilator så husk å rengjør denne jevnlig også.

Det er viktig å rense sluker og vasker gjevnlig, en tett sluk kan føre til dårlig luft og/eller vannskader. Sluk i dusj anbefales å renes hver 3. måned.

Om nødvendig får man kjøpt avløpsåpner på nærmeste dagligvarebutikk.

Husk å følg instruksjonen nøye så rørene ikke blir skadet.

Se vedlagt video under: